Algemene verkoopvoorwaarden PictureGuy
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties via de website Pictureguy.eu. Lees de verkoopvoorwaarden a.u.b. zorgvuldig door. Uitgezonderd eventuele specifieke afspraken die met u gemaakt zijn via een specifieke en/of persoonlijke offerte gelden de volgende verkoopvoorwaarden:

Eigendomsrechten en beeldrechten
1.1. De website www.pictureguy.eu is eigendom van Communitell, gevestigd te Heerhugowaard, Nederland.
1.2. Foto’s, alsmede alle overige inhoud van de website, zijn eigendom van PictureGuy, dan wel van diegene die eigenaar is van de betreffende beeldrechten.
1.3. Al het materiaal is wereldwijd beschermd en kan slechts na uitdrukkelijke toestemming van PictureGuy worden gepubliceerd, gekopieërd of worden verhandeld.
1.4. Het verkopen of verspreiden van beeldmateriaal aan derden – op welke wijze dan ook – is niet toegestaan.

Gebruik
2.1. Na levering is de koper juridisch verantwoordelijk voor het gebruik van het beeldmateriaal.
2.2. Gebruik van het geleverde beeldmateriaal is onderhevig aan de eventuele juridische beperkingen die gelden in het land van publicatie.
2.3. PictureGuy is niet verantwoordelijk voor schade die eventueel kan ontstaan door foutief of onwettig gebruik van het geleverde beeldmateriaal.

Lidmaatschap
3.1. Alleen via aanmelding kunnen geregistreerde leden gebruik maken van de door PictureGuy geleverde services. Daarvoor maakt PictureGuy gebruik van persoonlijke gegevens als bedrijf, adres, naam, etc. PictureGuy zal deze gegevens slechts en alleen gebruiken om verkooptransacties mogelijk te maken. Persoonlijke gegevens worden door PictureGuy nooit aan derden verstrekt.
3.2. Elke aangemelde – dus geregistreerde gebruiker – krijgt via Pictureguy.eu een persoonlijk wachtwoord en gebruikersnaam. De gebruiker is daarvoor verantwoordelijk. In het geval van misbruik is de gebruiker van dit wachtwoord / gebruikersnaam verantwoordelijk voor eventueel ontstane schade.
3.3. Het aangemeld of geregistreerd zijn kan door PictureGuy op ieder moment en zonder argumentatie beëindigd worden.
3.4. Bij elke transactie zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Guido Horst Fotografie van toepassing.

Verkoop
4.1. Het bekijken en doorzoeken van de databank is gratis. Ook het gebruik van beeldmateriaal voor presentaties in besloten kring is kostenvrij.
4.2. Voor het bestellen van materiaal gelden voor particulier gebruik de in de beeldbank genoemde prijzen. Voor commercieel gebruik ontvangt u een offerte. Het gebruik van de beeldbank door bedrijven zal worden geïnterpreteerd als zijnde een offerteaanvraag.
4.3. Elke vorm van publicatie van door PictureGuy geleverd beeldmateriaal dient vooraf te worden betaald, zelfs als het oorspronkelijk beeldmateriaal door middel van (digitale) technieken is aangepast of veranderd.
4.4. Bij elke publicatie moet de rechthebbende fotograaf – PictureGuy – worden genoemd. Als u niet aan deze voorwaarde voldoet, zal PictureGuy een extra toeslag opleggen van € 50,- per vastgesteld feit.
4.5. De overeengekomen verkoopprijs zal door de klant vooraf worden voldaan.
4.6. De tussen koper en PictureGuy overeengekomen transactie is niet afhankelijk van het wel of niet publiceren van het materiaal.
4.7. Copyright en eventueel watermerk van beeldmateriaal mogen niet aangepast of verwijderd worden mits dit is overeengekomen in een offerte. Standaard wordt het watermerk verwijderd, echter zakelijke kopers zijn verplicht te handelen volgens punt 4.4.

Levering
5.1. Wanneer het door PictureGuy geleverde beeldmateriaal op enige wijze beschadigd dan wel niet compleet blijkt te zijn, zal PictureGuy deze schade kosteloos herstellen. Voorwaarde is dat de koper het beschadigde materiaal binnen 14 dagen na levering terugstuurt, duidelijk voorzien van een uitgebreide beschrijving van het probleem.
5.2. PictureGuy is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het eventueel tijdelijk onbereikbaar zijn van de website Pictureguy.eu.