Aerial Drone Photography& Videography
1. INTRODUCTIE

PictureGuy Media (website url address: https://pictureguy.eu/) waardeert uw interesse en vertrouwen. Wij zijn een in Nederland gebaseerd bedrijf dat foto- en/of videobeelden produceert. Deze zijn veelal geschoten met een UAV (in de volksmond, drone). Lees dit privacybeleid aandachtig door en geef toestemming om van onze diensten gebruik te willen maken.

2. VERZAMELDE DATA
LOCATIE GEGEVENSOPSLAG

Wij zijn een in Nederland gevestigd bedrijf en exploiteren webservers die worden gehost in Nederland en Duitsland. We houden ons aan het EU/VS “Privacy Shield”, om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en voldoen aan de AVG.

REGISTRATIEGEGEVENS

Als u zich registreert op onze website, slaan we de door u gekozen gebruikersnaam en e-mailadres op en eventuele aanvullende persoonlijke informatie die aan uw gebruikersprofiel is toegevoegd. U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve het wijzigen van uw gebruikersnaam). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook zien en bewerken.

COMMENTAAR

Als u commentaar achterlaat op onze website, verzamelen we de gegevens die worden ingevuld in het online-formulier. Tevens wordt het IP-adres en de gebruikte browsersoftware vastgelegd om onze spamdetectie te helpen met juiste filtering.

CONTACTFORMULIER

Informatie die via het contactformulier op onze site wordt ingediend, wordt op  beveiligde wijze naar ons bedrijfse-mailadres gestuurd. Onze mailservers vallen onder dezelfde regelgeving als de webservers. M.a.w.; ook hier houden wij ons aan het EU/VS “Privacy Shield” zodat gegevens veilig worden opgeslagen en voldoen aan de AVG.

Inzendingen worden alleen bewaard voor klantenservicedoeleinden en worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden of gedeeld met derden.

GOOGLE ANALYTICS

We gebruiken Google Analytics op onze site voor anonieme rapportage van sitegebruik. Er worden dus geen gepersonaliseerde gegevens opgeslagen. Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics die uw gedrag op onze website monitort, gebruik dan deze link: Google Analytics Opt-out.: Google Analytics Opt-out.

3. INGESLOTEN INHOUD VAN DERDEN

Pagina’s op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten, zoals bijvoorbeeld YouTube-video’s. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op exact dezelfde manier alsof u de andere website bezoekt.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Hieronder vindt u een lijst van de diensten die wij gebruiken:

FACEBOOK

De Facebook-pagina-plug-in wordt gebruikt om onze Facebook-tijdlijn op onze site weer te geven. Facebook heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover wij geen controle hebben. Er is geen installatie van cookies van Facebook en uw IP wordt niet naar een Facebook-server gestuurd totdat u hiermee instemt. Zie hun privacybeleid hier: Facebook Privacy Policy .

TWITTER

We gebruiken de Twitter API om de tijdlijn van onze tweets op onze site weer te geven. Twitter heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover wij geen controle hebben. Uw IP wordt pas naar een Twitter-server gestuurd als u hiermee instemt. Zie hun privacybeleid hier: Twitter Privacy Policy .

YOUTUBE

We gebruiken YouTube-video’s die op onze site zijn ingesloten. YouTube heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover wij geen controle hebben. Er is geen installatie van cookies van YouTube en uw IP wordt pas naar een YouTube-server gestuurd als u hiermee instemt. Bekijk hier hun privacybeleid: YouTube Privacy Policy.

4. COOKIES

Deze site maakt gebruik van cookies – kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de site een betere gebruikerservaring te bieden. Over het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren te behouden, informatie op te slaan voor zaken als winkelwagentjes en geanonimiseerde trackinggegevens te verstrekken aan applicaties van derden, zoals Google Analytics. Cookies bestaan over het algemeen om uw browse-ervaring te verbeteren. Het kan echter zijn dat u cookies op deze site en op andere liever wilt uitschakelen. De meest effectieve manier om dit te doen, is door cookies in uw browser uit te schakelen. We raden u aan de help-sectie van uw browser te raadplegen.

NOODZAKELIJKE COOKIES (ALLE BEZOEKERS)
  • PHPSESSID: Om uw unieke sessie vast te stellen op de website.
NOODZAKELIJKE COOKIES (INDIEN INGELOGD)
  • wp-auth: Gebruikt door WordPress om ingelogde bezoekers, wachtwoordverificatie en gebruikersverificatie te verifiëren.
  • wordpress_logged_in_{hash}: Gebruikt door WordPress om ingelogde bezoekers, wachtwoordverificatie en gebruikersverificatie te verifiëren.
  • wordpress_test_cookie Gebruikt door WordPress om ervoor te zorgen dat cookies correct werken.
  • wp-settings-[UID]: WordPress stelt een paar wp-settings-[UID] cookies in. Het nummer aan het einde is uw individuele gebruikers-ID uit de gebruikersdatabasetabel. Dit wordt gebruikt om uw weergave van de beheerdersinterface aan te passen, en mogelijk ook de hoofdsite-interface.
  • wp-settings-[UID]:WordPress plaatst ook enkele wp-settings-{time}-[UID] cookies. Het nummer aan het einde is uw individuele gebruikers-ID uit de gebruikersdatabasetabel. Dit wordt gebruikt om uw weergave van de beheerdersinterface aan te passen, en mogelijk ook de hoofdsite-interface.
5. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS

Als u geen geregistreerde klant van onze site bent, is er geen persoonlijke informatie die we over uzelf kunnen bewaren of bekijken.
Als u een klant bent met een geregistreerd account, zijn uw persoonlijke gegevens toegankelijk via:

  • Onze systeembeheerders.
  • Onze servicemedewerkers wanneer ze (om ondersteuning te bieden) de informatie over de klantaccounts en toegang nodig hebben.
6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wanneer u een opmerking plaatst of ons contact via de website, worden de metadata ervan bewaard totdat u ons opdraagt deze te verwijderen. We gebruiken deze gegevens zodat we u bijv. kunnen herkennen en uw opmerkingen automatisch kunnen goedkeuren in plaats van ze voor moderatie vast te houden.

Als u zich registreert op onze website, slaan we ook de persoonlijke informatie op die u opgeeft in uw gebruikersprofiel. U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve het wijzigen van uw gebruikersnaam). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

7. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

We gebruiken het SSL/HTTPS-protocol op onze hele site. Dit versleutelt onze gebruikerscommunicatie met de servers, zodat persoonlijk identificeerbare informatie niet zonder toestemming wordt vastgelegd/gekaapt door derden.

In het geval van een datalek zullen systeembeheerders onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om de systeemintegriteit te waarborgen, contact opnemen met de getroffen gebruikers en zullen proberen om wachtwoorden opnieuw in te stellen indien nodig.

8. UW GEGEVENSRECHTEN
ALGEMENE RECHTEN

Als u een geregistreerd account hebt op deze website of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u een exportbestand aanvragen van de persoonlijke gegevens die we bewaren, inclusief eventuele aanvullende gegevens die u aan ons hebt verstrekt.

U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Kortom, we kunnen geen gegevens wissen die essentieel zijn voor u als actieve klant (d.w.z. basisaccountinformatie zoals een e-mailadres).

Als u wilt dat al uw gegevens worden gewist, kunnen we u geen ondersteuning of andere productgerelateerde diensten meer bieden.

AVG RECHTEN

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Vandaar ook dat wij ons conformeren en voldoen aan deze wettelijke standaard. Meer informatie over de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming? Zie hier: EU AVG-informatieportaal.: EU GDPR Information Portal.

9. WEBSITES VAN DERDEN

PictureGuy Media kan op deze website links naar websites van derden plaatsen. Deze websites van derden worden door PictureGuy Media niet gescreend op privacy of beveiligingsnaleving en u ontslaat ons van elke aansprakelijkheid voor het gedrag van deze websites van derden.

Alle links voor het delen van sociale media, weergegeven als tekstlinks of pictogrammen voor sociale media, brengen u niet in contact met een van de gekoppelde derden, tenzij u er expliciet op klikt.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid en elk ander beleid, naast eventuele wijzigingen, geen rechten creëert die door derden kunnen worden afgedwongen of dat de openbaarmaking van persoonlijke informatie met betrekking tot leden van de service of site vereist is. PictureGuy Media draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die wordt verzameld of gebruikt door een adverteerder of website van een derde partij. Lees het privacybeleid en de servicevoorwaarden voor elke site die u bezoekt via links van derden.

10. VRIJGAVE VAN UW GEGEVENS VOOR JURIDISCHE DOELEINDEN

Soms kan het nodig of wenselijk zijn voor PictureGuy Media, voor juridische doeleinden, om uw informatie vrij te geven naar aanleiding van een verzoek van een overheidsinstantie of een particuliere procespartij. U stemt ermee in dat wij uw informatie aan een derde partij kunnen verstrekken wanneer wij, te goeder trouw, menen dat dit wenselijk is voor de doeleinden van een civiele procedure, strafrechtelijk onderzoek of andere juridische kwestie.

In het geval dat we een dagvaarding ontvangen die uw privacy aantast, kunnen we ervoor kiezen u op de hoogte te stellen om u de kans te geven een motie in te dienen om de dagvaarding in te trekken, of we kunnen proberen deze zelf te vernietigen, maar we zijn ook niet verplicht om dit te doen. We kunnen u ook proactief rapporteren en uw informatie vrijgeven aan derden wanneer we van mening zijn dat het verstandig is om dit om juridische redenen te doen, zoals onze overtuiging dat u zich schuldig hebt gemaakt aan frauduleuze activiteiten.

U vrijwaart ons van alle schade die kan voortvloeien uit of verband houdt met het vrijgeven van uw informatie op een verzoek van wetshandhavingsinstanties of particuliere procederende partijen.

Het doorgeven van persoonsgegevens voor juridische doeleinden gebeurt alleen in overeenstemming met de wetten van het land waarin u woont.

11. AMENDEMENTEN

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dit privacybeleid wijzigen, zullen we deze pagina dienovereenkomstig bijwerken en vereisen dat u de wijzigingen accepteert om gebruik te kunnen blijven maken van onze diensten.