Gebiedsontwikkeling

Een van onze specialiteiten (wel of niet in opdracht) is het zoeken naar het lijnenspel vanuit vogelperspectief. Hier ziet u een voorbeeld. De wereld wordt vaak ingedeeld in bepaalde geometrische vormen. Denk aan het schaakbordpatroon dat vaak wordt toegepast in Amerikaanse steden. Rechtlijnig in horizontale en verticale zin. Niet echt inspirerend maar effectief.

Beleidsmakers zoeken steeds naar de balans tussen effectiviteit en creativiteit. Hierdoor ontstaat op het gebied van (stedelijke) ontwikkeling steeds meer een speelsheid die wordt gewaardeerd door de direct betrokkenen. Inspraak in een vroeg proces blijkt hierbij goed te werken.